Update Actie Te luid geluid is uit

  

Beste leden,

Graag vragen wij jullie aandacht voor de actie: Te luid geluid is uit. Als bestuur ondersteunen we deze actie, een update over de stand van zaken lees je in deze Fazerflits.

Van het actie-comité

We realiseren ons dat we in de afgelopen maanden weinig van ons hebben laten horen. Dat betekent niet dat we stilzaten. Integendeel. Maar het is een traag proces, merken we, en het ontbreekt ons daarnaast aan de tijd om wat er wél aantoonbaar gebeurt apart te communiceren.  Een samenvatting!

Den Haag

Heel kort samengevat kunnen we je laten weten dat een klein aantal gemeenten en één provincie vorig jaar het logo van de campagne langs hun wegen plaatsten (zie bijgevoegde foto’s). Om dat aantal serieus te laten groeien hebben we serieuze steun nodig. Daar hebben we dan ook om gevraagd tjdens de presentatie van de campagne aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer, begin aprill. We zouden niets liever willen dan dat de campagne geadopteerd wordt door het gelijknamige ministerie, en daar gaan we dan ook vol op inzetten. De aanwezige commissieleden reageerden positief op het initiatief, ook in de gesprekken na afloop, en minister Harbers noemde de campagne vorige week in het Commissiedebat Verkeersveiligheid, waarbij hij aankondigde er in de Tweede Kamer op terug te komen.

Stemmingmakerij

In onze presentatie hebben we de Kamerleden nadrukkelijk gewezen op onjuiste krantenkoppen als ‘Miljoenen Nederlanders hebben last van motorherrie’ en vergelijkbare uitlatingen van partijen als Nefom. Een citaat uit onze speech: “Met zulke krantenkoppen en de uitspraken van bewonersgroepen is er sprake van regelrechte stemmingmakerij tegen de 600.000 actieve motorrijders en de 1,5 miljoen motorrijbewijshouders. Laten we met z’n allen proberen dat een halt toe te roepen. Dat is niet alleen in ons belang, als motorrijders, maar zeker ook in het belang van de bewoners en in uw belang, als volksvertegenwoordigers.”

“Honderden doden door motorlawaai”?

Een nieuwe dieptepunt in de eerder genoemde stemmingmakerij was een uitspraak die wethouder Bekkering van de gemeente Bergen deed in een opiniestuk in Trouw (15 april 2022). Hou je vast: “Geluidsoverlast is ook lang niet zo onschuldig als het lijkt. Recente wetenschappelijke inzichten stellen dat lawaai van motoren voor stress en bijkomende hart- en vaatproblemen kan zorgen, met honderden doden per jaar.” We hebben de wethouder er inmiddels op aangesproken; een inhoudelijke reactie volgde nog niet. We zijn bang dat hij hetzelfde doet als hij deed toen hij onterecht claimde dat miljoenen Nederlanders last van motorherrie hadden: zeggen dat het een rekenfoutje was en ons melden dat we niet zo op de cijfers moeten gaan zitten.

Dankjewel, TNO

Gelukkig is er ook positiever nieuws. Zo deed TNO onderzoek naar luide motorvoertuigen in Amsterdam. Daaruit bleek dat slechts 5,4% van de tijdens het onderzoek vastgelegde motorfietsen onder die noemer vielen. Dat zit dus helemaal in de buurt van het percentage dat wij altijd aangeven, als we er al iets over zeggen. Het ligt daarmee ook heel veel lager dan wat de klagers altijd roepen. Prima uitgangspunt voor een gezonde discussie!

Logo’s langs de weg

Om de boodschap van de campagne te vespreiden kunnen we natuurlijk ook zelf meer initiatieven nemen. Plaats het logo in elk geval op je eigen website (https://www.teluidisuit.nl/media.html), schrijf over het onderwerp en spreek je achterban er actief over aan. Of doe wat Bonne van Enk deed, een motorrijder met een woning aan een populaire motorroute: hij liet het logo printen en zet het op mooie dagen voor zijn deur, zoals op een van de foto’s hieronder te zien is. En het heeft effect, merkt hij.

Winstpunt

Dat het logo ook een omgekeerd effect kan hebben, liet YouTuber Non Stoppie zien: hij ontwaarde een bord ergens in het land en draaide als reactie het gas nog even extra open. Kwalijk? Vooral jammer. Belangrijkste winstpunt: hij zag het logo en snapte direct waar het om ging. Voor de rest gaan wij zorgen!

About Bob Muller

Ik ben 55 jaar en woonachtig in Goes in het rustige en prachtige Zeeland. Naast motorrijden hou ik van muziek, bordspellen en hardlopen. In 2020 heb ik mijn motor rijbewijs gehaald om als eerste motor een Yamaha FZS600 (bj 2004) aan te schaffen. Ik hou ervan om minimalistisch op reis te gaan, als het nodig is met een tentje achterop. Ik gebruik mijn motor af en toe ook wel voor woon-werk verkeer maar haal daar toch minder plezier uit. Komt misschien wel als het mooier weer wordt. Ik vervul momenteel de rol van secretaris binnen de All Fazer - MT Club Nederland.