Vooraankondiging (ALV) 03-03-2018 - wijziging Statuten

de plek voor bestuursmededelingen, veranderingen op de site enz.
Gebruikersavatar
Raceblu07
50 kW
Berichten: 26
Lid geworden op: ma 22 feb, 2016 21:01
Locatie: Zoetermeer

Vooraankondiging (ALV) 03-03-2018 - wijziging Statuten

Bericht door Raceblu07 » do 11 jan, 2018 20:17

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Hierbij kondigen we alvast een Algemene Ledenvergadering aan van AFCN/All Fazer Club Nederland

De ALV vindt plaats op

Datum: zaterdag 3 maart
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Locatie: Campanile Amersfoort, De Brand 50, 3823 LM Amersfoort

Beste lid,

Zaterdag 3 Maart 2018 as., zal de Algemene Leden Vergadering gaan plaatsvinden.
Jij bent hiervoor uitgenodigd!

Naast de formele zaken, zullen een aantal onderwerpen uitgebreid worden besproken.
Tevens is er ruimte gecreëerd voor vragen en het voeren van discussie(s).
Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om je motorvrienden weer eens "live" te ontmoeten en elkander toch nog een verlate nieuwjaarsgroet en een hug te geven.

Aansluitend is er een lunch.
Natuurlijk is het wel gewenst om je hiervoor op te geven en in de mail even aan te geven of je gebruik gaat maken van de lunch.

In de ALV brengt het bestuur een wijzigingsvoorstel voor de Statuten en het Huishoudelijk reglement in. Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk reglement behoeft de goedkeuring van de ALV. Wanneer de ALV haar goedkeuring verleent, worden de statuten notariëel bekrachtigd en zullen beide worden vastgelegd.

Zoals vermeld in de statuten:

Statutenwijziging Artikel 24
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld;
2. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste één/tiende gedeelte van de leden aanwezig zijn;
3. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet één/tiende gedeelte van de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden;
4. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen voor de datum van vergadering dit voorstel tot statutenwijziging schriftelijk aan de leden hebben doen toekomen en vijf dagen voor de vergadering dient een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


Huishoudelijk reglement Artikel 26
3. Aanpassingen van dit huishoudelijk reglement dienen op de algemene ledenvergadering conform artikel 24, lid 1, 2, 3 en 4 te worden goedgekeurd.


Gelet op bovenstaande verzoeken wij de leden zoveel mogelijk aanwezig te willen zijn. Zet de ALV alvast in uw agenda. Graag aanmelden via secretaris@fazer.nl of via de button in de Fazerflits.
Wil je hierbij nog wel aangeven of je gebruik wilt maken van de lunch?

Charlotte Luijk-Kompier heeft aangegeven te willen uittreden als bestuurslid. Wie gaat ons versterken?

De definitieve uitnodiging voor de ALV, agenda en relevante bijbehorende stukken worden conform de Statuten uiterlijk 26 februari naar de leden gezonden ter voorbereiding op de ALV.

Zorg dat je in ieder geval reageert VOOR 23-02-2018, dit i.v.m. de reserveringen voor de lunch.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Namens het Bestuur,
Ada Smith
Secretaris All Fazer Club Nederland
Wees jezelf, er zijn al genoeg anderen.

Plaats reactie