Contributie 2024

  

Beste Fazeristi,

Eindelijk is het weer zover, de dagen worden langer en wij kunnen niet wachten om de motoren weer van stal te halen.  Als bestuur gaan wij ons uiterste best doen om er een geslaagd motor jaar van te maken.

Nieuwe ritten zijn in de maak en zullen op korte termijn gepubliceerd worden.

Om de club financieel gezond te houden hebben wij op de laatste ALV besloten de contributie met € 5,00 per jaar te verhogen, de jaarlijkse bijdrage wordt dan € 30,00 per lid en voor een gezinslid € 10,00 extra.

Onderstaand de betalingslink die u voor de betaling kunt gebruiken, uiteraard kunt u ook betalen via een normale bankoverschrijving:

Wij willen jullie vriendelijk verzoeken het contributiegeld vóór 31 Januari te betalen.

  • Uiteraard is het ook mogelijk om de contributie rechtstreeks over te maken, dat kan op:
  • Rekeningnummer: NL10 INGB 0008 2388 26
  • Ten name van: All Fazer – MT Club Nederland
  • Omschrijving: Contributie 2024 (Voornaam, Achternaam)

Voor degene die het lidmaatschap willen beëindigen, a.u.b. even een mailtje sturen aan , o.v.v.: ‘Beëindigen lidmaatschap’

Tevens kunnen diegenen die inmiddels al betaald hebben, deze mail als niet verzonden beschouwen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en laten we er het beste van maken in 2024!

Met Vriendelijke Groet!
Ron van den Berg
Penningmeester All Fazer – MT Club Nederland