Contributie 2020

  

             CONTRIBUTIE     

Beste leden,

Het motorseizoen van 2020 zit er gelukkig al weer snel aan te komen!

Dit betekent dat het tijd is om de contributie aan de All Fazer – MT club te voldoen, zodat jullie weer verzekerd zijn om aan alle komende activiteiten voor 2020 mee te mogen doen.

We willen jullie vriendelijk verzoeken het contributiegeld vóór 27 januari 2020 te betalen.

Dit jaar is dat ook voor het eerst mogelijk via een betaalverzoek:

  • Voor een enkel lid (€25) gebruik je deze link:  (KLIK OP HET PLAATJE)

  • Voor een lid & extra gezinslid (€35) gebruik je deze link: (KLIK OP HET PLAATJE)

Uiteraard is het ook mogelijk om de contributie rechtstreeks over te maken, dat kan op:

  • Rekeningnummer: NL10 INGB 0008 2388 26
  • Ten name van: All Fazer – MT Club Nederland
  • Omschrijving: Contributie 2019 (Voornaam, Achternaam)

Voor degene die het lidmaatschap willen beëindigen, a.u.b. even een mailtje sturen aan , o.v.v.: ‘Beëindigen lidmaatschap’

Alvast bedankt voor jullie medewerking en een fijne jaarwisseling!

Met Vriendelijke Groet!
Michel Meertens
Penningmeester All Fazer – MT Club Nederland