Algemene ledenvergadering 2023

  

Beste leden,

Zaterdag 11 maart 2023 is er weer een algemene ledenvergadering (ALV), ditmaal in Woudenberg bij uitspanning Schimmel 1885. Jullie worden verwacht om 10 uur voor de start van de vergadering. Na de vergadering is er een gezamenlijke lunch met alle gelegenheid om bij te praten. In verband met de organisatie is het belangrijk dat je je vooraf (liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 1 maart) aanmeld via het email adres , graag even vermelden met hoeveel personen je komt en of je gebruik wilt maken van de lunch.

Bestuurswijzigingen

Aftredende bestuursleden zijn Lex Stax (voorzitter) en Hans Ras (algemeen bestuurslid). We hebben al een kandidaat voor het voorzitterschap, bij interesse in een van deze functies kun je dit laten weten via .

Agenda

De definitieve agenda voor de ALV zal kort tevoren bekend worden gemaakt via een Fazerflits. Tijdens de ALV zullen ook de toerritten voor komend seizoen wordt gepresenteerd. Daarnaast ligt er het voorstel om de contributie per 2024 weer te verhogen naar het oude bedrag van 25 euro per lid en 10 euro per extra gezinslid.

Discussieronde

Het is lastig voor een merken/modellen-club als de onze met steeds minder merk/model-getrouwe leden in ons ledenbestand om een duidelijke koers aan te houden. Daarom vragen we jullie om alvast na te denken over de koers en identiteit van de club, omdat we hier binnen de ALV middels een discussieronde extra aandacht aan willen besteden.

Nogmaals in het kort:

We hopen weer veel leden te mogen verwelkomen op de ALV!

Namens het bestuur,

Bob Muller
Secretaris All – Fazer MT Club Nederland

About Bob Muller

Ik ben 55 jaar en woonachtig in Goes in het rustige en prachtige Zeeland. Naast motorrijden hou ik van muziek, bordspellen en hardlopen. In 2020 heb ik mijn motor rijbewijs gehaald om als eerste motor een Yamaha FZS600 (bj 2004) aan te schaffen. Ik hou ervan om minimalistisch op reis te gaan, als het nodig is met een tentje achterop. Ik gebruik mijn motor af en toe ook wel voor woon-werk verkeer maar haal daar toch minder plezier uit. Komt misschien wel als het mooier weer wordt. Ik vervul momenteel de rol van secretaris binnen de All Fazer - MT Club Nederland.