Reminder ALV (Algemene Leden Vergadering) 2020

  

Extra FazerFlits 10 Februari 2020

Zaterdag 7 Maart

ALV (Algemene Leden Vergadering)

Beste  ,

Zoals eerder is aangegeven zal 7 maart 2020 as. de Algemene Leden Vergadering gaan plaatsvinden.
Aansluitend is er zoals gewoonlijk weer een lekkere lunch geregeld. Natuurlijk is het wel gewenst om je hiervoor op te geven en in de mail even aan te geven of je gebruik gaat maken van de lunch. 

Heb je dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog! Ieder geval vóór 23-02-2020 i.v.m. de reservering. Stuur een mail naar  

Het programma ziet er als volgend uit:

Welkomstwoord / Opening ledenvergadering door de voorzitter.

1.  Agenda
2.  Goedkeuring notulen ALV 2019 (klik op de tekst en de notulen worden online geopend)

3.  Bestuur en commissie 2019 / 2020
4.  Financieel overzicht 2019 / begroting  2020
5.  Kascommissie
6.  Nieuw bestuurslid gezocht!
7.  Pauze
8.  Mededelingen!
9.  Motorbeurs 2021….
10. Strategie financiële uitgaven
11. Agenda 2020 / toerritten & evenementen
12. Rondvraag
13. Sluiting   

Tijd: 10.00 – 12.30 uur. (Aansluitend is er een gezamenlijke lunch)
Locatie: Campanille Amersfoort, De Brand 50, 3823 LM Amersfoort.


Wij hopen je 7 maart aanstaande te zien. Tot dan.

Namens het bestuur van de All Fazer-MT Club Nederland
Ada Smith

Geef een antwoord