A.F.M.C.N Regels (etiquette), voor het rijden in groepen!

 • De AFMCN, het bestuur, de commissies en de rit-voorrijders, kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit deelname aan deze toertocht(en).
 • Deelnemers worden geacht zelf verzekerd te zijn voor eventuele schades, in welke vorm dan ook.
 • De motorfiets waarop de deelnemer rijdt en de kleding, dienen in deugdelijke staat te zijn.
 • Zorg dat je je papieren bij je hebt, rijbewijs en verzekeringsbewijs. Voor ritten naar het buitenland ook je paspoort.
 • Iedereen die, om wat voor reden dan ook, zichzelf of anderen in gevaar brengt en/of een ongeluk overkomt of veroorzaakt is daar uitsluitend zelf voor verantwoordelijk.
 • Bij grotere aantallen deelnemers wordt gereden in verschillende groepen. De samenstelling van de groepjes gebeurd in overleg en wordt vooraf bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met je voorkeur voor sportief of toeristisch rijden en je eigen rijervaring.
 • Als je weinig ervaring hebt met motorrijden of deelnemen aan een tourtocht, rij dan als eerste achter de voorrijder. Hoe verder je naar achteren rijdt, hoe moeilijker het is. Immers, je zult dan regelmatig moeten “bijtrekken”, bijvoorbeeld na het oversteken van een voorrangsweg. Let er zelf ook op dat je aangeeft dat je in deze positie wilt rijden.
 • Rij nooit blindelings achter je voorganger aan, want ook die kan een fout maken
 • Houd voldoende afstand. We rijden zo mogelijk “baksteensgewijs” , op die manier heb je een beter overzicht en de onderlinge afstand wordt er groter door.
 • Vermijd inhalen onderling, blijf zoveel mogelijk op een eenmaal ingenomen plaats rijden, of stem dit anders van tevoren even onderling af indien het noodzakelijk wordt geacht. Haal alleen in als dat verantwoord is en niet omdat diegene die voor je rijdt dat ook doet.
 • Het is niet wenselijk om harder te rijden dan je mag, kan of wil. Wij dienen als tourritrijders rekening te houden met het overige verkeer, zoals fietser, ruiters, voetgangers etc. Ook moeten we rekening houden met de mensen die langs of nabij de route wonen. Zij ondervinden vaak overlast van de grote hoeveelheid motoren die langs rijden.
 • Indien blijkt dat iemand onverantwoord zijn of haar motor bestuurt, waardoor de club of plaatselijke omgeving direct of indirect gevaar loopt, kan de persoon in kwestie hier op worden aangesproken door bestuur / commissie of een mede lid.
 • Als je even moet stoppen om welke reden dan ook, doe dat dan op een veilige plaats. Geef aan de voorrijder te kennen dat je gaat stoppen en als dat niet mogelijk is aan de laatste rijder zodat hij of zij de voorrijder hiervan in kennis
 • De motorfiets met de kleinste actieradius bepaalt de afstand tussen twee tank stops. Bij een tankstation tanken we het liefst allemaal. Immers, we staan dan toch stil en het zou vervelend zijn dat er een paar kilometer na een tankstop nog iemand blijkt te moeten tanken.
 • Hou altijd in de gaten of de persoon achter je achterblijft. Als dat zo is, dan is de regel dat je zelf stopt bij het eerstvolgende punt waar de motor vóór je links- of rechtsaf slaat. De persoon die voor jou rijdt, zal hetzelfde doen bij het volgende afslagpunt. Zodra de achterste weer bijgetrokken is, zal de groep zich weer als een harmonica verenigen. Zo hoeft niemand bang te zijn dat hij achterblijft
 • Raken we toch iemand kwijt, stop dan met de hele groep op een veilige plaats en laat enkele mensen terug gaan naar de plaats waar we op het laatst bij elkaar waren en wachten of wacht totdat de achter rijder weer in beeld is. diegene die de groep toch nog kwijt is geraakt, dient te wachten tot de groep weer terug komt. Het is verstandiger om niet op eigen houtje weer terug te komen bij de groep omdat het dan zeer goed mogelijk is dat je elkaar mis rijdt
 • Als je eerder wil afhaken, dan maak je dit vooraf bekend aan het groepje waarin je rijdt.