Nieuw bestuur

  

Beste ,

De algemene ledenvergadering is achter de rug en dit is een constructieve bijeenkomst geweest, want er is een nieuw bestuur aangetreden met vijf nieuwe bestuursleden:

Lex Stax – Voorzitter

Hans Verschuren – Algemeen bestuurslid en vice voorzitter

Bob Muller – Secretaris

Ron van den Berg – Penningmeester

Hans Ras – Algemeen bestuurslid

De toercommissie blijft bestaan uit Rob Esveldt en Roy de Weerd, en Ben Boer neemt in 2023 de taak van de evenementencommissie op zich.

De notulen van de vergadering heb ik op de website achter de ledeninlog geplaatst. Het downloaden werkt hetzelfde als het downloaden van routes en kan via deze link: documenten downloaden. Let op – log eerst in voordat je de link gebruikt!

Ik wens het nieuwe bestuur veel succes toe en verder voor iedereen een mooi motorseizoen!

Hartelijke groeten,

Marloes van Vliet

Voormalig secretaris