Lid worden

Het officiële lidmaatschap van de “All Fazer – MT Club Nederland” gaat pas in wanneer het contributiebedrag is ontvangen door de club. Betaling dient binnen 3 weken na aanmelding bijgeschreven te zijn op IBAN rek.nr. NL10INGB 000.82.38.826 t.n.v. All Fazer – MT Club Nederland te Goes. Na ontvangst worden de login gegevens voor het besloten gedeelte van de site toegezonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een tweede persoon die op hetzelfde adres woont gezinslid te maken, deze persoon mag meedoen aan alle evenementen van de club. Aan toerritten mag door dit gezinslid dan ook met een eventuele eigen motor, ongeacht merk en type, deelgenomen worden.

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Bij de eerste inschrijving is de hoogte van het bedrag afhankelijk van het kwartaal van inschrijving. In onderstaande tabel staat het bedrag dat je verschuldigd bent als je je inschrijft in het desbetreffende kwartaal.

inschrijving ingewoon lidgezinslid
okt / nov / dec€ 7,50€ 2,50
juli / aug / sept€ 15,00€ 5,00
april / mei / juni€ 22,50€ 7,50
jan / feb / maart€ 30,00€ 10,00

Indien meerdere personen zich tegelijkertijd willen aanmelden voor een gezinslidmaatschap, dan moeten alle personen onafhankelijk van elkaar het formulier volledig invullen en versturen.

Stuur een email met je NAW gegevens, je mobiele telefoonnummer en je geboortedatum naar: