Contributie 2022

  

        CONTRIBUTIE    2022 

 

Beste leden,

Laten we hopen dat we in dit nieuwe jaar weer meer motorplezier met elkaar kunnen hebben dan in het afgelopen jaar. Aan onze plannen voor 2022 zal het niet liggen in ieder geval, wij hebben al weer diversen ritten gepland voor 2022!

Gezien de uitzonderlijke situatie waar we in zitten en het wegvallen van verschillende kosten willen we jullie ook tegemoet komen met een tijdelijke verlaging van de contributie, zijnde €10 voor een normaal lid en €5 per gezinslid.

We willen jullie vriendelijk verzoeken het contributiegeld vóór 15 mei te betalen.

Dit kan d.m.v. een betaalverzoek:

  • Voor een enkel lid (€10) gebruik je deze link:  (KLIK OP HET PLAATJE)

  • Voor een lid & extra gezinslid (€15) gebruik je deze link: (KLIK OP HET PLAATJE)

Uiteraard is het ook mogelijk om de contributie rechtstreeks over te maken, dat kan op:

  • Rekeningnummer: NL10 INGB 0008 2388 26
  • Ten name van: All Fazer – MT Club Nederland
  • Omschrijving: Contributie 2022 (Voornaam, Achternaam)

Voor degene die het lidmaatschap willen beëindigen, a.u.b. even een mailtje sturen aan , o.v.v.: ‘Beëindigen lidmaatschap’

Tevens kunnen diegene die inmiddels al betaald hebben, deze mail als niet verzonden beschouwen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en laten we er het beste van maken in 2022!

Met Vriendelijke Groet!
Ron van den Berg
Penningmeester All Fazer – MT Club Nederland