Reminder Contributie 2020

  

Herinnering CONTRIBUTIE     

Beste leden,

Op 30 dec jl. hebben we jullie gevraagd om de contributie voor 2020 uiterlijk voor 27 januari te betalen.

We willen de leden die nog niet betaald hebben, verzoeken het contributiegeld alsnog vóór 16 februari 2020 te betalen.

Dit jaar is dat ook voor het eerst mogelijk via een betaalverzoek:

  • Voor een enkel lid (€25) gebruik je deze link:  (KLIK OP HET PLAATJE)

  • Voor een lid & extra gezinslid (€35) gebruik je deze link: (KLIK OP HET PLAATJE)

Uiteraard is het ook mogelijk om de contributie rechtstreeks over te maken, dat kan op:

  • Rekeningnummer: NL10 INGB 0008 2388 26
  • Ten name van: All Fazer – MT Club Nederland
  • Omschrijving: Contributie 2019 (Voornaam, Achternaam)

Voor degene die het lidmaatschap willen beëindigen, a.u.b. even een mailtje sturen aan , o.v.v.: ‘Beëindigen lidmaatschap’

Alvast bedankt voor jullie medewerking en we zien jullie graag weer terug in 2020!

Met Vriendelijke Groet!
Michel Meertens
Penningmeester All Fazer – MT Club Nederland