Contributie 2019

  

Beste Fazer & MT vrienden,

Het motorseizoen 2019 zit er al weer aan te komen.

Dit betekent dat het tijd is om de contributie aan de All Fazer – MT club te voldoen, zodat jullie weer verzekerd zijn om aan alle komende activiteiten voor 2019 mee te mogen doen.

We willen jullie vriendelijk verzoeken het contributiegeld, zijnde € 25 voor het hoofdlid en € 10 voor ieder extra gezinslid, vóór 21 januari 2019 over te maken op:

Rekeningnummer: NL10 INGB 0008 2388 26
Ten name van: All Fazer – MT Club Nederland
Omschrijving: Contributie 2019 (Voornaam, Achternaam)

Bedankt voor je medewerking en alvast prettige feestdagen gewenst!

Met Vriendelijke Groet!
Michel Meertens
Penningmeester All Fazer – MT Club Nederland


Mocht je om persoonlijke redenen, besluiten  om geen lid meer te blijven, stuur dan s.v.p. wel even een berichtje via de mail gericht aan

Bij voorbaat dank voor je reactie,

Met vriendelijke groet,
Charles Rijken
Voorzitter All Fazer-MT Club Nederland