Herinnering Contributie 2019

  

Beste Fazer & MT vrienden,

Op 18 dec jl. is er een bericht gestuurd aan alle leden m.b.t. de contributie voor 2019.
Wij hebben gevraagd om uiterlijk VOOR 21 januari 2019 de contributie voor 2019 over te maken.
Wij verzoeken degene, die nog niet gereageerd hebben om alsnog de contributie voor 2019 over te maken of om aan te geven het lidmaatschap te beëindigen.

We willen jullie vriendelijk verzoeken het contributiegeld, zijnde € 25 voor het hoofdlid en € 10 voor ieder extra gezinslid, vóór 9 Maart 2019 over te maken op:

Rekeningnummer: NL10 INGB 0008 2388 26
Ten name van: All Fazer – MT Club Nederland
Omschrijving: Contributie 2019 (Voornaam, Achternaam)

Voor degene die het lidmaatschap willen beëindigen, a.u.b. een mail sturen aan , onder vermelding van: Beëindigen lidmaatschap

Bedankt voor jullie medewerking.

Met Vriendelijke Groet!
Michel Meertens
Penningmeester All Fazer – MT Club Nederland