ALV (Algemene Leden Vergadering) 2019

  

Extra FazerFlits Februari 2019

Zaterdag 9 Maart

ALV (Algemene Leden Vergadering)

Beste  ,

Zaterdag 9 Maart 2019 as., zal de Algemene Ledenvergadering AFMCN gaan plaatsvinden.
Jij bent hiervoor uitgenodigd!

Tijd: 10.00 – 12.30 uur. (Aansluitend is er een gezamenlijke lunch)
Locatie: Campanille Amersfoort, De Brand 50, 3823 LM Amersfoort.

Naast de formele zaken, zullen een aantal onderwerpen uitgebreid worden besproken.
Tevens is er ruimte gecreëerd voor vragen en het voeren van discussie(s).

Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om je motorvrienden weer eens “live” te ontmoeten en elkander toch nog een verlate nieuwjaarsgroet en een hug te geven.

Tijdens de ALV van 09-03-2019,  zal tevens worden gecommuniceerd, dat in het bestuur een aantal personele wijzigingen gaan plaatsvinden.
Wanneer de ALV haar goedkeuring verleent, zal het nieuwe bestuur direct zijn intrede gaan maken!

Ada Smith zal haar functie als Secretaris gaan neerleggen, omdat haar werkzaamheden zich voornamelijk richten op de organisatie van de motorbeurs. Wij zoeken dus nog een enthousiast lid, die het bestuur wil komen versterken in de functie van Secretaris.
Wie gaat ons versterken?
Je kunt dit wellicht even mondeling tijdens de ALV aangeven of een bestuurslid hierop aanspreken!
Uiteraard kan je je belangstelling ook via een mail kenbaar maken
Stuur dan een mail aan

De agenda en relevante bijbehorende stukken worden conform de Statuten uiterlijk 26 februari aan de leden verstrekt ter voorbereiding op de ALV.

Zorg dat je in ieder geval reageert VOOR 25-02-2019, dit i.v.m. de reserveringen voor de lunch.
Zet de ALV alvast in je agenda.

Graag aanmelden via
Wil je hierbij tevens aangeven of je gebruik wilt maken van de lunch?

BVD voor je medewerking.
Bestuur AFMCN

Geef een antwoord