Ad interim voorzitter + notulen ALV 2021

Beste ,

Ad Interim voorzitter
Wij zijn al geruime tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden voor onze club. Denise heeft aangegeven dat zij om gezondheidsredenen haar functie van voorzitter helaas niet langer kan vervullen. Wij zijn blij dat ons erelid en oprichter van de club Frans Verbraak de voorzittersrol ad interim op zich wil nemen. Welcome back Frans! 

Statutair kan het bestuur een ad interim lid benoemen voor de periode tot aan de volgende ledenvergadering. Onze oproep voor nieuwe bestuursleden herhalen we daarom weer, zonder bestuur kan de club niet blijven bestaan! Help ook een keer mee om de club rollend te houden. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag door naar de bestaande FazerFlits. Hier is verder geen reactie op gekomen, helaas.

Aangezien er nog een kleine periode overheen gaat voordat alles overgedragen is, verzoeken wij om vragen te mailen naar i.p.v. . Zo weten wij zeker dat alle mailtjes gelezen worden en dat wij niks missen. Denise zal nog wel de FazerFlits publiceren.

Notulen ALV 2021
Voor geïnteresseerden: hier is de link naar de notulen van de afgelopen ALV, met daarin onder meer de uitkomst van de gehouden ledenenquête. Mooi om daarin vooral te zien dat we goed bezig zijn met de club. Daar doen we het voor! (NB: zorg dat je ingelogd bent als lid op de website voordat je op de link klikt)

Met vriendelijke groeten,

Bestuur AFMCN

Geef een antwoord